|   Video
Thứ hai, 06/08/2018, 07:25 AM
Tokyo vừa hạ thủy chiếc đầu tiên trong số hai tàu khu trục mới lớp 27DDG. Tàu mới này tên là Maya, dài 170m và có lượng giãn nước 8.200 tấn.
  mới nhất
  Bí quyết tiêu dùng
  Thị trường
  Đời sống
  Cảnh báo
  Cộng đồng